دکتر سعید مدنی

آموزش پرورش و سیاست / گفتگو با دکتر سعید مدنی جامعه شناس

آموزش پرورش و سیاست دکتر سعید مدنی / جامعه شناس و پژوهشگر حقوق زنان و کودکان / استاد دانشگاه / ……………………………………………………………………………….. آموزش و پرورش و سیاست هر دو مفاهیمی مبهم… ادامه مطلب »

زهرا محمدی معلم زبان کردی

بیانیه ی دو تشکل صنفی در محکومیت حکم 10 سال زندان برای زهرا محمدی معلم زبان کردی

بیانیە ی دو تشکل صنفی معلمان ایران در محکومیت احکام قضایی علیه فعالین آموزش به زبان مادری و حکم صادره علیه زهرا محمدی زبان‌‌‌ها روح بشریت هستند.زبان‌ها میراث معنوی بشریت… ادامه مطلب »

بیانیه‌ی جهانی در محکومیت سرکوب ، معلمان، کارگران و نویسندگان

آيتالله سيد علی خامنه ایرهبر جمهوری اسلامی ايراندفتر رهبریتهران، ايرانپاريس ۲۷ آوريل ۲۰۲۰مادستگيری مجدد اسماعيل عبدی و اخراج محمدحبيبی از وزرات آموزش را قويامًحکوم می کنيمآقای رهبرتوجه شمارا نسبت به… ادامه مطلب »