محمد رضا رمضان زاده آزاد شد.


امروز چهار شنبه 29 بهمن 99 ساعت 13 محمد رضا رمضان زاده در میان استقبال گرم خانواده و همکاران به مرخصی زندان آمد.

دبیر انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی که طی دو حکم قضایی به پنج سال زندان محکوم شده است امروز ۲۹ بهمن ماه به دستور دادستانی و رییس زندان خراسان شمالی برای یک هفته به مرخصی آمده است.
دبیر انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی که به بیش از 5 سال زندان محکوم شده بود، در روز 30 دیماه 1399 وارد زندان بجنورد شد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن تاکید بر قانونی بودن فعالیت صنفی فرهنگیان خواستار آزادی بی قید و شرط ایشان و اسماعیل عبدی می باشد.

لینک کانال شورای هماهنگی :
https://t.me/kashowra
سایت شورای هماهنگی :
www.hamahangi.org
تماس با دبیرخانه ی شورا:
@shora_hamahangi

11 thoughts on “محمد رضا رمضان زاده آزاد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.