بیانیه شورای هماهنگی درباره ی 7 معلم خراسانی

      دیدگاه‌ها برای بیانیه شورای هماهنگی درباره ی 7 معلم خراسانی بسته هستند

بخش دوم

آیا در قاموس نیروهای امنیتی و در مرامنامه سیستم قضایی، مقامات مسئول، معصومند و دامن آنها همیشه مبرا از خطا تعریف شده و همواره عنوان بزهکاری، سهمیه ازلی و ابدی عامه مردم است؟ آیا معلمان و کنشگران صنفی ازجمله عموم به شمار نمی آیند تا یک بار در پوشه دفاعیات نیروهای امنیتی و قضایی قرار بگیرند و حقوق و آزادی آنها نیز مشروع شمرده شود؟ آیا این فرآیند یکسویه، مبین آن نیست که در این سنخ احکام قضایی، منظور از امنیت ملی، تامین شغلی مقامات مسئول است؟

جناب آقای رئیسی

کافی است اندکی بیشتر در پرونده اخیر معاون سابق قوه قضاییه و سایر متهمان صاحب منصب این پرونده، تامل و تعمق کنید تا به خاطر آورید که قاضی و نیروی امنیتی نیز همچون هر انسان دیگری، مصون از خطا و اشتباه نبوده و تشخیص و تفسیر آنها در حکم وحی منزل نیست. پس چه بسا در روند تشکیل پرونده و رسیدگی به اتهام هفت معلم خراسان شمالی نیز خطایی رخ داده و بازنگری آن، ضروری باشد.

از شما می خواهیم که به پاسداشت کسوت ارزشمند قاضی القضاتی، مسئولانه به این موضوع ورود کنید و پرونده های مربوط به آن را که به منظور اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارجاع شده است، مورد بازنگری و رسیدگی دقیق قرار دهید تا حقی از کسی ضایع نشود. بدون تردید اثر انگشت سبابه جایگاه خطیر شما در ذیل هر حکم روا یا ناروای قضایی با چشم معرفت دیده می شود. پس با بررسی تخصصی و دلسوزانه این دو پرونده‌ هم به اجرای عدالت کمک کنید، هم دامن مسئولیت خود را از هرگونه بی عدالتی در این زمینه مبرا نمایید.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بنابر وظیفه ذاتی خود هرگز همکاران خویش را در فراز و نشیب های کنشگری صنفی، تنها نخواهدگذاشت و تمام تلاش خود را برای حمایت اصولی و موثر از آنها به کار خواهدبست.

این شورا به نمایندگی از تشکل‌های صنفی فرهنگیان در جهت تبیین واقعیت، آمادگی خود را جهت گفتگوی بلاواسطه و شفاف با حضرت عالی، نمایندگان ویژه شما و مسئولان امنیتی کشور اعلام می دارد تا در فضایی منطقی و بدور از هرگونه پیشداوری، تمام موضوعات مربوط به فعالیت های صنف فرهنگیان و پرونده‌های قضایی فعالان صنفی فرهنگی مورد بررسی و تحلیل همه جانبه و مبتنی بر قانون قرار گیرد.

دریکساله اخیر، درهای بسیاری کوفته و نامه های فراوانی نوشته‌ شد تا به دیدار با شما نائل شویم اما هرگز ممکن نشد. لطفا این بیانیه را تقاضای رسمی تشکل های صنفی فرهنگیان در این زمینه به شمار آورید تا هم حقایق قضایا روشن شود و هم از لغزش پای عدالت به سمت پرتگاه بی عدالتی، جلوگیری به عمل آید.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران – شانزدهم تیرماه ۱۳۹۹