سخنان یوسف بهمنی کارگر هفت تپه

مشکلات کارگران اخراجی هفت تپه  (ویدیو)

صحبت های یوسف بهمنی در جلسه چهارشنبه ۲۲  امراد 99 و دفاع از بازگشت به کارکارگران اخراجی غیر نیشکری و دفع آفات، کارگران فنی و همچنین دفاع از کارگرانی که در آستانه بازنشستگی هستند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

350 thoughts on “سخنان یوسف بهمنی کارگر هفت تپه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.