دسته: هرسین

بیانیه انجمن فرهنگیان هرسین در ارتباط با آزادی #هیوا_ قریشی،#کاوه_ محمد زاده، #پرویز _ احسنی، و #امید_شاه_محمدی

فعالین صنفی عزت آفرین #دیواندره آزادی، خود، خویشتن را یافته و مدام باز آفرینی می کند، ستاندن آن نا شدنی است. زندانی کردن معلم یعنی: زنجیر زدن به پرواز خرد،… ادامه مطلب »