دسته: دیواندره

گزارشی از سرکوب تجمع اعتراضی معلمان دیواندره در اعتراض به وضعیت نامعلوم چهار معلم دربند؛ #هیوا_قریشی، #امید_شاه_محمدی، #کاوه_محمدزاده، و #پرویز_احسنی

انجمن صنفی معلمان کردستان-دیواندره بعد از اعلام موافقت حدود صدوپنجاه نفر از معلمان شهر دیواندره در ضرورت و‌ شرکت در تجمع اعتراضی، اعلام تجمع حمایتی از معلمان زندانی این شهر… ادامه مطلب »