دسته: بیجار

بیانیه ی کانون صنفی فرهنگیان بیجار گروس_کردستان به مناسبت آزادی همکاران بازداشت شده ی مریوان

به نام خدا درود بر هیئت مدیره و اعضای عدالت خواه انجمن صنفی معلمان مریوان همکاران فرهیخته و پیشگامِ عرصه ی کنشگریِ صنفی، جناب آقایان اسکندر لطفی، شعبان محمدی و… ادامه مطلب »