9 بیانیه 9 تشکل

      ۱ دیدگاه برای 9 بیانیه 9 تشکل

🟩 9 بیانیه 9 تشکل

🔵 چرا حاکمیت دوساعت دانش آموزان را تحمل نکرد ؟!

دانش آموزان فرزندان این سرزمین هستند ، جوان و پر انرژی !

گاه لبخند برلب دارند گاه خشمگین هستند ، نگاه جوانان به هستی نگاهی پرنده وار می باشد، جوانان پروانه وش برروی گلهای می نشینند ،همچون عقاب بلند پروازند، با یک لبخند شادند و با یک اخم دلشان می شکند. هستی برای نوجوانان و جوانان پر از راز و رمز است ، آنان کنجکاوانه می خواهند زودتر بزرگ شوند و برگ برگ هستی را ورق بزنند و آنرا بشناسند.

🔺جوانان دنیا را نیک و پاک می پندارند، چونان قلب بی گناه خودشان.
جوانان به زبان نرم سخت ترین کارها را انجام می دهند، اما با زبان تند از انجام آسان ترین کارها پرهیز می کنند.
اینگونه رفتارها را دیکتاتورها تحمل نمی کنند، زیرا همه ی ویژگی های جوانان با روح دیکتاتوری درتضاد است.دیکتاتورها کهنه پرستند، جوانان همه چیز را نو به نو می خواهند، دیکتاتورها جزم اندیشند اما جوانان همچون آب، روان و زلال هستند.

🔹دیکتاتورها حرف و منطق و باور شان زوراست، جوانان از دل وعاطفه سخن می گویند. دیکتاتورها عقده ای ، کینه توز و انتقامجو هستند ، جوانان بدیها رابه زودی از یاد می برند و بخشنده اند.
چگونه معلمان 270 روز دانش آموزان را تحمل می کنند ، اما حکومتگران دوساعت آنان را تحمل نمی کنند ؟
پاسخ این پرسش روشن است ، چون جوانان و معلمان از یک جنس هستند ، اندیشه ی آنان از یک سرچشمه سیراب می شود.
اما دیکتاتورها با اندیشه ، گذشت ، مهربانی و منطق بیگانه اند.

♦️معلمان دانش آموزان را همچون فرزندان خود گرامی میدارند، با آنان زندگی می کنند و از یک فضا زیست می کنند.
اما دیکتاتورها نه خود و نه فرزندانشان همدرد و همراه دانش آموزان نیستند. آنان خود را از یک طبقه ی بالاتری می پندارند ، و درک درستی از شخصیت و روان دانش آموزان ،معلمان و اجتماع ندارند.

🔸در چند روز گذشته 9 تشکل عضو شورای هماهنگی فرهنگیان ایران( سقز و زیویه ،یزد، گیلان،اصفهان، قزوین،خراسان شمالی ، اسلامشهر، تهران، الیگودرز ) بطور جداگانه در محکومیت سرکوب دانش آموزان معترض بیانیه های گوناگون منتشر کردند ، این تشکلهای فرهنگیان که بیش از 20 سال است ، زیر فشار حاکمیت به خاطر اعتراضات صنفی و مدنی صدها سال حکم زندانی ، هزاران پرونده ی امنیتی ، هزاران حکم تنزل گروه داشته اند ، اما بنا به وظیفه ی اجتماعی و انسانی خود هنگام ضرب و شتم دانش آموزان ساکت ننشستند.آنان را چون فرزندان خود گرامی داشتند.
اما حاکمیت دوساعت حضور آنان را در خیابان تحمل نکرد.
بررسی بیانیه های این تشکلها در چند سطر، پندبزرگی خواهد بود برای دیکتاتورهای ایران تا بدانند که ملت فهم بالایی داشته و مدارای آنان فقط وفقط به خاطر آرامش مردم ایران و مصلحت ملی است.

1. تکیه بر اصل 27 قانون اساسی، که تجمع را حق معترضان میداند.

2. محکوم کردن سرکوب و برخورد خشونت آمیز با نوجوانان و جوانان .

3. یادآوری گفتگو با دانش آموزان به جای قلدری و سرکوب برای حل مشکل

4. تاکید برحق واکسیناسیون مردم و دانش آموزان

5. رایگان بودن آموزش طبق اصل 30 قانون اساسی

6. معترضین از هر قشر و دسته ای که باشند باید آنان را قانع کرد ، نه اینکه با زور و تهدید به آنان پاسخ داد.

7. در کدام کتاب آمده است که برای پاسخگویی به فرزندنتان از باتوم و اسپری فلفل کمک بگیرید؟

8. آموزش و پرورش بایستی با سعه صدر و استدلال دانش آموزان را متقاعد نموده و فرهنگ گفتگو را به آنان آموزش دهد.

9. سؤال این است که این گونه رفتار با جوانان و نوجوانان با کدام آموزه های دینی‌واسلامی همخوانی دارد؟

10 در این تجمعات، دانش آموزان می گویند چگونه ممکن است، آموزش که امر مهم تری در فرایند یادگیری است، کاملا مجازی برگزار شده باشد و آزمون نهایی،حضوری باشد؟!

11. بیش از هرچیز این نوع برخورد حاکی از ضعف مدیریت و بی‌تدبیری مسئولان آن مناطق است که به جای آموزش عملی مدارا، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، به دانش‌آموزان رفتار خشن و زورگویی را که جامعه کنونی ما آسیب‌های فراوانی از آن دیده است و می‌بیند، آموزش می‌دهند.

12. معلمین با دانش آموزان با شکیبایی بسیار و اندیشه در شناخت زوایای شخصیت کودکان و نوجوانان سعی درپرورش شخصیت آنها دارند تا آنها با اعتماد به نفس ,توانمندیهای خود را باور نمایند و در سایه ی کلاس و مدرسه و حمایت معلمین شان استعدادهای خود را شکوفا نمایند.🏁

1 thought on “9 بیانیه 9 تشکل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.