گفتگوی تلویزیونی با کلمه

گفتگوی رسول بداقی،حشمت طبرزدی،وحیدبهشتی در باره ی اعتراضات صنفی

برنامه چشم انداز
موضوع برنامه:
اعتصابات كارگرى و ساير اصناف ايران و چگونگى هماهنگى ميان آنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.