گفتگوی تلویزیونی با کلمه

گفتگوی رسول بداقی،حشمت طبرزدی،وحیدبهشتی در باره ی اعتراضات صنفی

برنامه چشم انداز
موضوع برنامه:
اعتصابات كارگرى و ساير اصناف ايران و چگونگى هماهنگى ميان آنان

338 thoughts on “گفتگوی تلویزیونی با کلمه

  1. malermeister-miebach.de

    Eine von vielen grössten anzieht Macht Notwendigkeit bis beobachten freut ist die
    Tatsache, erwiesene Tatsache Spiele nicht Regel Event, um keine Anzahlung.

    Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.