مخالفت با آزادی موقت #محمد_حبیبی

 

مقامات قضایی با آزادی موقت، بە قید وثیقه، #محمد حبیبی، مخالفت کرده اند.

روز دوشنبه  14 شهریور، خدیجه پاک ضمیر، اعلام کرد که قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای همسرش محمد حبیبی صادر شده است. بنابراین با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه مخالفت شده است و پروندە ی #محمد_حبیبی بە دادگاه فرستادە شده است.

📌 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانونی #محمد_حبیبی، هر نوع برخورد قهری با فعالان صنفی را اقدامی غیرقانونی می داند و خواهان آزادی بی قید و شرط آقای حبیبی و تمامی فعالین صنفی دربند می باشد

#صدای_معلمان_زندانی_باشیم
#جعفر_ابراهیمی
#محمد_حبیبی
#رسول_بداقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.