صدای کارگران ستمدیده ی هفت تپه باشیم.

برای بازدید از ویدیوی سخنان یکی از کارگران هفت تپه لینک روبرو را کلیک کنید ===>>ما وابسته به هیچ حزب و گروهی نیستیم .ما خواهان برچیده شدن ، بخش خصوصی در هفت تپه هستیم .

اتهام به ارتباط با خارج فقط انگی بود که به کارگران زدند. اسماعیل بخشی کارگر است ، محمد خلیل فر کارگر است، اخضری کار گر است،اینها می توانند به من و دیگران این برچسب را بزنند،ما انتظار داریم شما مرهم زخم مان باشید، نه اینکه نمک به زخم ما بپاشید.

ما جزو هیچ حزبی نیستیم ، ما مطالبه گر هستیم، ما خواهان رفتن بخش خصوصی از هفت تپه هستیم.ساده زیتستی برخی مسئولان چه مشکلی از من کارگر حل می کند؟
کارگر هفت تپه ایرانی است ، برای ایران می جنگد ، برای هفت تپه می جنگد.
رفتن بخش خصوصی از هفت تپه اول و آخر خواسته ی ماست.نه سازمان ستاد می تواند هفت تپه را بچرخاند ، نه سپاه تخصص اداره ی هفت تپه را دارد،نه هیچ ارگان دیگری کارگر استان خوزستان می تواند هفت تپه را بچرخاند.
ما فقط کارگریم وابسته به هیچ حزب و گروهی نیستیم.

2 thoughts on “صدای کارگران ستمدیده ی هفت تپه باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.