شادباش نامه انجمن صنفی فرهنگیان #اسلام_آباد_غرب به مناسبت آزادی کاک سوران

⭕️ به نام ایزد یکتا

شادباش نامه انجمن صنفی فرهنگیان #اسلام_آباد_غرب به مناسبت آزادی کاک سوران

سوران، سوار سرفراز
سوار بر توسن یال افشان غرور
می آید از ستیغ قله های افتخار
در اهتزاز است
بیرق سرداری
آنگاه که می خرامد
با غرور
آرام و استوار
پیشاپیش سربداران
هم‌نوا با یاران دبستانی
می خواند نغمه ی یار دبستانی من

انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب، رهایی پر افتخار سوران، معلم آزاده آموز ملک ادب و استقامت را، به تمامی فرهنگیان فرهنگ آموز و فرهیختگان مصلحت آویز شاد باش می گوید. و چشم به شفق امید دوخته ایم تا در فردای روشنایی ها یاران دربند مان، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه، محمد حبیبی، شعبان محمدی و سایر آموزگاران خرد و دانایی را پیروزمندانه در فضایی آزاد و بر سفر آزاده اندیشی، شادمانه در آغوش کشیم.

انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب

۲۸ مرداد ۱۴۰۱

 

4 thoughts on “شادباش نامه انجمن صنفی فرهنگیان #اسلام_آباد_غرب به مناسبت آزادی کاک سوران

 1. Score the best deals on diabetes meds online

  Discounted diabetes drugs for sale online Best online pharmacy for diabetes drugs without a prescription
  Glyburide no prescription needed Want to save some cash
  on diabetes meds? Check out these online pharmacies with free delivery

  Reply
 2. baccaratcommunity

  I was looking for another article by chance and found your article baccaratcommunity I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once.

  Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *