تازه ترین خبرها از معلمان زندانی / اسماعیل عبدی ، محمد حبیبی

اسماعیل عبدی :
اسماعیل عبدی معلمی که از سال 1394 تاکنون به اتهام واهی “اقدام علیه امنیت کشور” در زندان به سر می برد ، می بایست در 27 خرداد 99 پس از پایان یافتن دوران زندان ،آزاد شود؛ اما نیروهای امنیتی از آزاد کردن وی خودداری می کنند.
حسین تاج در این باره گفته است ، لایحه ی دفاعی خود را به  مسئولین پرونده در قوه ی قضائیه تحویل داده اما هیچ خبری از نتیجه ی آن نیست .

اسماعیل عبدی در سال 1389 به همین اتهام (اقدام علیه امنیت کشور ) بازداشت و برای وی 10 سال زندان بریدند، امامسئولین دادگاه بطور شفاهی گفتند که این پرونده مختومه شده و اسماعیل عبدی تبرئه شده است.
رئیس دادگاه در مورد این پرونده در آن زمان حاضر به صدور حکم تبرئه نشد. اما گفت پیگیری این پرونده به صلاح متهم نیست . خطاب به خانواده اسماعیل و وکیل وی گفت : بهتر است پیگیری نکنید چون این پرونده مختومه شده است.
اما پس از 10 سال و پایان حکم 5 سال زندان عبدی ماموران امنیتی بار دیگر این پرونده را به جریان انداخته و بیم آن می رود که حکم اجرا شود.

اسماعیل عبدی هم اکنون در بند 8 زندان اوین به سر می برد.

محمد حبیبی :
محمد حبیبی معلم زندانی نزدیک به 3 سال از هفت سال و نیم زندان خود را سپری کرده است، وی هم اکنون  در زندان تهران بزرگ به سرمی برد، که به همراه سایرزندانیان سیاسی درتیپ 2 این زندان است. مسئولین زندان تهران بزرگ، محمدحبیبی فعال صنفی معلمان، شاهپور احسانی راد فعال صنفی کارگران و چند زندانی دیگر ،که دراعتراضات آبان ماه 1398 در این زندان به سر میبرندرا ، ازسالن قبلی که در شرایط مساعدتری برخوردار بودند، به سالن دیگر جابه جا کردند.
سالن تازه ای که این زندانیان به آنجا منتقل شده اند، از وضعیت بسیار نامطلوب بهداشتی برخودار است. سوسک ، ساس،موش وسایر جانواران و حشرات موذی فراوان به چشم می خورد ، از آب گرم وحمام خبری نیست، حتی گاهی آب سرد هم قطع است.  از فضای سرانه ی  استاندارد نیز (که برای هر زندان ی10 متر می باشد.) خبری نیست.
سالن جدیدی که این زندانیان را به آنجا منتقل کرده اند، ازتراکم بسیار بالایی برخوردار است. هر اتاق 12 متری نزدیک به 30 تن از زندانیان نگهداری می شوند.

محمد حبیبی در مدت نزدیک به سه سال که در زندان بسربرده ، برغم قولهایی که قاضی ناظر برزندان (آقای وزیری) داده ،از مرخصی محروم بوده است.
زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ این روزها در اعتصاب هستند. از گرفتن غذای دُلی(دولتی) خودداری می کنند. بلکه به وضعیت دشوار زندان آنان پایان داده شود.

350 thoughts on “تازه ترین خبرها از معلمان زندانی / اسماعیل عبدی ، محمد حبیبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.