بیانیه ی شورای هماهنگی ، 12 آبان ماه 1399

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

به نام خداوند جان و خرد

براساس نص صریح اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسئول تحقق بخشیدن به عدالت، عهده دار رسیدگی و صدور حکم درخصوص تعدیات و تظلمات، احیای حقوق عمومی و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قانون، کشف جرم و تعقیب، تعزیر و مجازات مجرم و اقدام لازم در جهت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم  است.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با توجه به برخوردهای فراقانونی ارکان قضایی کشور با کنشگران صنفی فرهنگی، به نمایندگی از همکاران خود، پس از طرح موضوع، چند پرسش از مسئولان قوه قضاییه دارد که انتظار می رود در راستای وظایف مصرح این قوه در قانون اساسی و به احترام افکار عمومی، پاسخی درخور به آنها ارائه نماید.

مجلس شورای اسلامی در تاریخ چهارم بهمن ۱۳۹۴ با نقض عامدانه بخشی از اصل ۲۶ قانون اساسی و با تغییر انحصارخواهانه قانون موجود در زمینه فعالیت نهادهای مدنی و تایید آن در هشتم آبان ۱۳۹۵ توسط مجمع تشخیص مصلحت، آگاهانه به حذف پایگاه رسمی و قانونی فعالیت تشکل های صنفی در سازه قانون جدید یعنی قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اقدام نمود و رسما حق مسلم کنشگری صنفی را از دفتر قوانین جاری کشور سترد تا از همان تاریخ، دست نهادهای امنیتی و قضایی برای تعلیق، تبعید و تحدید هرگونه فعالیت صنفی باز باشد و حفظ منافع جناح های قدرت در پوشش تامین امنیت ملی، به فرآیندی متداول و روتین بدل گردد. به نحوی که با غلبه این شرایط، کنشگری صنفی معلمان در مرامنامه دستگاه قضایی به عنوان فعالیتی ساختارشکن علیه امنیت ملی و موجبی مخرب برای تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه مبانی نظام، تعریف و تحلیل شد و مبنای صدور احکام ناعادلانه بسیاری علیه فعالان صنفی فرهنگی قرار گرفت.

در تداوم این سریال قانون گریزانه که نفی و امحای حق فعالیت آزاد صنفی را نشانه گرفته بود، اصلاح قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در جهت اعاده حقوق تشکل های صنفی نیز در سال های بعد، بویژه درسال پایانی عمر مجلس دهم به نمایشی از چوگان سیاسی کاری تبدیل گردید که در اثنای آن، حق کنشگری صنفی، سیلی خور ضربه های سیاسانه مجلس و شورای نگهیان گردید تا همچنان تعلیق، بلاتکلیفی و استیصال تنها راهی باشد که ارکان قدرت به روی کنشگران صنفی  باز گذاشته باشند.

صدور احکام سنگین قضایی با عناوین امنیتی و بی پایه و اساس علیه معلمان خراسان شمالی، تداوم حبس دو تن از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران در زندانی با کمترین امکانات بهداشتی،آن هم بدون تخصیص حق قانونی مرخصی از مصادیق مدعایی است که ذکر گردید.

در ادامه این فضای عدالت گریز و قانون ستیز، اخیرا محمد فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران که بدون تردید از حیث آراستگی به صفات نیکی چون فرهیختگی، نجابت، شکیبایی و پایبندی عملی به رفتار فرهنگ مدار و قانون مند، از جمله شاخص ترین کنشگران صنفی فرهنگی به شمار می آید، با همان اتهامات متعارف و ابزارگونه ای که در خصوص فعالان صنفی، نام و عنوانی امنیتی اما محتوایی صنفی دارد با حکم دو سال حبس تعزیری قطعی از سوی دادگاه انقلاب تهران مواجه شده است تا این دادنامه نیز نامه ای دیگر برای ثبت مصداق بارز بی عدالتی در دفتر تاریخ و نیز ابزاری با پوشش تامین امنیت  برای دهشتناک جلوه دادن فعالیت صنفی و تبعید این حق مسلم مدنی در نزد جامعه فرهنگی باشد.

پرسش از راس هرم قضایی کشور و مسئول اصلی تحقق بخشیدن به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، این است که :

۱-آیا سکوت، بی عملی و چشم فروبستن قوه قضاییه بر این قانون شکنی ها و عدالت سوزی های آشکار، نادیده انگاشتن رسالت این قوه و زیرمجموعه های آن در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و اهمال این نهاد در احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع نیست؟ آیا روند رسیدگی وکیفیت احکام برخی از قضات دادگستری در حوزه اتهامات فعالان صنفی فرهنگی با رسالت «کشف جرم و تعقیب، تعزیر و مجازات مجرمان» که از بدیهیات وظایف قوه قضاییه است، تباین و منافات نداشته و موجب تغییر جای بزهکار و بزه دیده نشده است؟ آیا قوه قضاییه هرگز برای شناسایی و کشف موجبات و ژرف ساخت های بروز شرایط موجود به خود، زحمت تحقیق و تفحص داده است.

۲ – وقتی در تمام پرونده های این چنینی، همواره سهمیه کنشگران صنفی، محکومیت قابل پیش بینی به مجازات های امنیتی، و پیشانی نوشت صاحب منصبان ذیربط، رانت دائمی برائت است و هرگز اتهامی ساده و حداقلی نیز در حریم حرمت رانتی هیچ مقام مسئولی، راه ندارد، آیا احکام قضایی صادره را می توان مشحون از مولفه های استقلال و عدالت قضایی و مبرا از دخالت های مبادی قدرت، تصور نمود؟

۳-در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، «نظارت بر حسن اجرای قانون» ازجمله مسئولیت های قوه قضاییه به شمار آمده است.آیا این قوه در زمینه قانون شکنی مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت که با تحریف و تخفیف اصل ۲۶ قانون اساسی، سالهاست که حق فعالیت صنفی را خرق نموده و زمینه بسیاری از مشکلات موجود را فراهم کرده اند، کمترین اقدامی انجام داده است یا کماکان در مانیفست دستگاه قضایی، صاحب منصبان، معصوم و عاری از هرگونه اشتباه تعریف می شوند و ارتکاب جرم، صرفا در انحصار سرنوشت محتوم ملتی است که در توهم شعار، سالار هستند و در باتلاق واقعیت، محکوم علیه همیشگی؟

۴- آیا اتفاق افتاده است که یکبار قوه قضاییه در خصوص جلسات محاکمه فعالان صنفی فرهنگی به اصل ۱۶۵ قانون اساسی، تمکین نموده و محاکمات آنها را علنی و با حضور رسانه های آزاد، برگزار نماید تا معلوم شود کنشگران صنفی، مخل امنیت ملی هستند یا مسئولانی که مصالح شخصی، سیاسی و جناحی را در لفافه عبارات عوام فریبانه و شعارهای بی محتوا بر سرنوشت مردم تحمیل می کنند؟

۵- آیا هرگز اتفاق افتاده است که دادستان کل کشور یا دادستان مجری حکم، به اعتراضات مکرر فرهنگیان نسبت به کیفیت احکام قضایی صادره علیه فعالان صنفی، احترام گذاشته و از اختیار خود در ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری برای فرجام خواهی و بررسی دقیق تر پرونده ها استفاده و بخش بزرگی از جمعیت کشور را نسبت به استقلال این قوه، امیدوار نماید؟

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن احترام به چارچوب های قانونی (و نه تصمیمات فراقانونی) و اعلام برائت مطلق از هرگونه جریان مخرب سیاسی داخلی و خارجی، از قوه قضاییه موکدا درخواست می کند پرونده های فعالان صنفی فرهنگی در سراسر کشور را فارغ از دخالت های بلاوجه و فراقانونی نهادهای قدرت، در بستر واقعی قوانین موجود و در فضایی آزاد و عاری از مصلحت هایی که قربانگاه حقیقت هستند، مورد بازنگری و بازبینی عادلانه قرار دهد تا ژرفای واقعیت های تلخ جامعه بر همگان آشکار گردد. به عنوان اولین اقدام عملی، پیشنهاد می شود جلسه رسیدگی به اتهامات امنیتی محمد فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران در قالب اجرای مواد ۴۶۴ الی ۴۸۳ قانون آیین دادرسی، برگزار و از طریق رسانه ملی در معرض دید عامه مردم قرار داده شود تا مردمی که در شعار، صاحبان مملکت برشمرده می شوند، دوست و دشمن واقعی را بی واسطه و بدون عینکی که بالاجبار بر چشم آنها تحمیل شده است، بشناسند و معلومشان شود که حساب چه کسانی پاک و از آن چه کسانی، ریشه در خلاب فساد دارد.

شورای هماهنگی به احترام قوانین و شرایط خاص جامعه، منتظر می ماند تا با تدبیر مسئولان قضایی، زمینه ای مساعد و مدبرانه برای اجرای عدالت درخصوص متهمان و زندانیان صنفی فرهنگی در سراسر کشور فراهم گردد؛ در غیر این صورت، بر این شورا مسلم می گردد که اراده ای آشکار، با نام حفظ امنیت و مصلحت کشور و نظام اما به کام منافع اشخاص و جناح های قدرت، برآن است تا با خرق قانون، فرهنگیان را برای دفاع از حقوق خود و همکارانشان، ناگزیر به تجمعات اعتراض آمیزی نماید که قلبا به آن رضا ندارند. امید آنکه عقلانیت و مصالح واقعی کشور، مبنای هرگونه تصمیم یا واکنش منطقی و عادلانه در این زمینه قرار گیرد.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور – ۱۲ آبان ۱۳۹۹

486 thoughts on “بیانیه ی شورای هماهنگی ، 12 آبان ماه 1399

 1. erotik

  One of our visitors just lately recommended the following website. Lois Del Manard

  Reply
 2. bedava

  I really liked your blog article. Thanks Again. Awesome. Zoe Bronny Beverley

  Reply
 3. turkce

  After examine just a few of the blog posts in your web site now, and I really like your approach of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record and might be checking again soon. Pls try my website as nicely and let me know what you think. Nedda Sidnee Clara

  Reply
 4. erotik

  Great to read, I hope the new tyre turns out to be a good one. x Marleah Tod Lissa

  Reply
 5. erotik

  I am in fact delighted to glance at this blog posts which contains tons of useful information, thanks for providing these information.| Linea Warren Fiedler

  Reply
 6. best cannabis vapes

  Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this
  post i thought i could also create comment due to this good article.

  Take a look at my homepage … best cannabis vapes

  Reply
 7. Clarita

  I believe what you posted was very reasonable. But, what about this?

  suppose you were to create a awesome headline?

  I ain’t saying your content is not solid., but suppose you added something
  to maybe get people’s attention? I mean بیانیه ی شورای هماهنگی ، 12 آبان ماه 1399 – پایگاه
  رسمی اطلاع رسانی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان
  ایران is a little plain. You could glance at Yahoo’s home page and see how they create article titles to grab
  viewers to click. You might add a video or a related picture or two to get readers interested
  about everything’ve written. In my opinion, it might bring your
  website a little bit more interesting.

  My blog post weed gummies (Clarita)

  Reply
 8. THC edibles

  I’m not sure where you are getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for wonderful information I was looking for this information for
  my mission.

  Here is my website THC edibles

  Reply
 9. delta 8 THC

  It is the best time to make a few plans for the long run and it’s time to be happy.
  I’ve read this put up and if I could I wish to recommend you some fascinating things or tips.

  Maybe you can write subsequent articles regarding this article.
  I desire to learn more things about it!

  Visit my web blog: delta 8 THC

  Reply
 10. US Magazine

  Very soon this web site will be famous among all blogging visitors, due to
  it’s good articles or reviews

  Check out my page US Magazine

  Reply
 11. THC Gummies

  A person essentially help to make significantly articles I would state.
  This is the very first time I frequented your website page and
  thus far? I surprised with the analysis you made to create this
  particular put up incredible. Magnificent activity!

  Also visit my page THC Gummies

  Reply
 12. Bennett

  This is a great tip especially to those new to the blogosphere.
  Simple but very precise info… Thank you for sharing this one.
  A must read article!

  My website buy weed – Bennett

  Reply
 13. US Magazine

  Hello! This is my first visit to your blog! We are a group
  of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us valuable information to work on. You
  have done a extraordinary job!

  Feel free to surf to my web-site; US Magazine

  Reply
 14. buy weed

  Hello there, I discovered your web site by means of Google even as searching for a comparable matter,
  your web site got here up, it seems to be great. I have bookmarked
  it in my google bookmarks.
  Hello there, just was alert to your blog via Google, and found that it is really informative.
  I’m gonna watch out for brussels. I will be grateful for those
  who proceed this in future. A lot of other folks might be benefited
  from your writing. Cheers!

  Visit my web blog – buy weed

  Reply
 15. https://www.peninsuladailynews.com/marketplace/weed-near-me-where-to-find-recreational-marijuana-dispensaries-locally-online/

  Hiya very cool web site!! Guy .. Excellent ..

  Superb .. I’ll bookmark your blog and take the
  feeds also? I’m glad to seek out so many helpful info here in the submit, we want develop more strategies on this regard, thank
  you for sharing. . . . . .

  My web blog :: weed near me – https://www.peninsuladailynews.com/marketplace/weed-near-me-where-to-find-recreational-marijuana-dispensaries-locally-online/

  Reply
 16. zovre lioptor

  Hey, you used to write excellent, but the last few posts have been kinda boring?K I miss your super writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

  Reply
 17. school calendar

  Howdy! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the superb work!

  Reply
 18. togel singapore keluaran hari ini

  Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

  Reply
 19. brick slips

  I have recently started a site, the information you offer on this site has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work.

  Reply
 20. New face plasztika

  You can definitely see your enthusiasm in the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.

  Reply
 21. Getmyollocard com reservation number

  An attention-grabbing dialogue is price comment. I think that it is best to write extra on this subject, it won’t be a taboo subject however usually people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

  Reply
 22. dealpro.us

  H Daten, abgesehen die jeweilige important Medien ist nur ein unter der feinsten Pannen Sie Fremdwährung Profis produzieren.

  Reply
 23. Visit

  Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you aided me.

  Reply
 24. valentine day ideas for him

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, let alone the content!

  Reply
 25. Meg

  I delight in heading to your blog site. You are certainly crafty and also write so efficiently. Many thanks with regards to working hard on this specific website.

  Reply
 26. Reklama48

  We absolutely love your blog and find most of your post’s to be exactly what I’m
  looking for. Do you offer guest writers to write content in your
  case? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a number of the subjects you
  write in relation to here. Again, awesome site!

  Look at my homepage; Reklama48

  Reply
 27. Frederick

  Heya this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  Reply
 28. Myccpay revvi

  Hello just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

  Reply
 29. Dick

  Hi! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.

  Reply
 30. Brent

  Hmm it looks like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any helpful hints for newbie blog writers? I’d really appreciate it.

  Reply
 31. Al

  Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

  Reply
 32. Güvenilir Mobil Ödeme Bozdurma

  Nakit kullanımını çok geride bırakana dijital dünya, nakit ihtiyacınız olduğunda sizlere pek çok farklı seçenek sunuyor. Kredi kartı ile başlayan bu süreç yeni artık mobil ödemelere bıraktı. Güvenilir mobil ödeme bozdurma işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda firma mevcut. Ancak bu firmalar arasında da bazı kriterlere dikkat eden müşteriler, en az komisyon kesintisi yapan firma ile çalışmayı tercih ediyor. Güvenilir mobil ödeme bozdurma seçeneği nedir ya da nereden yaptırabilirim gibi düşünceye sahip olan bilinçli kişiler arasında yer alıyorsanız, adresiniz bu firma olmalı. Zira firma sizlere mobil ödeme ile alakalı olarak pek çok farklı bilgi sunuyor. Bu işlemi nasıl yapacağınızdan, mobil bakiyenizin ne kadar olacağına kadar tüm kalemlerdeki soruları yanıtlıyor. Son derece samimi bir iş alışverişi sunan firma, müşterilerinin ve danışanlarının tüm ihtiyaç duydukları anlarda onlara yardımcı oluyor. Profesyonel bir ekip ile iş hayatının altını üstüne getiren bu firma ile merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını bulabilirsiniz. Son dönemde en çok merak edilen mobil ödeme yöntemi, sanal bir bakiyeyi temsil ediyor. Telefon operatörünüz vasıtası ile başvuracağınız bu uygulamada sanal bakiyeniz nakite dönüştürülerek hesabınıza gönderiliyor. Firma tıpkı güvenilir diğer firmalar gibi sizlere bu işlemi sağlarken cüzi bir komisyon kesiyor. Bakiyenizin tamamını ise belirttiğiniz hesaba iletiyor. Tüm işlemler dakikalar içerisinde olup bitiyor. Sizler de bu uygulama sayesinde nakit ihtiyacınızı karşılamış oluyorsunuz. Tüm dünyada uzun yıllardır uygulanan bu sistem Türkiye’de yeni yeni popüler olmaya başladı. Dışarda, evde ya da işte aniden nakit ihtiyacınız olduğunda yanınızda sadece telefonunuzun olması yeterli. Firma görevlileri ile iletişime geçerek, güvenilir mobil ödeme bozdurma işlemi yapmak istediğinizi belirtip, firma sayesinde nakit beklentinizi rahatlıkla karşılayabilirsiniz.

  Reply
 33. morwonn

  MathWizard,
  Thank you for sharing, but these widgets/plugins cannot be displayed in IntelliJ IDEA. Please, check the IntelliJ Help Page for more details.
  BTW, what’s the plugin u been using?

  as an easy way to compare ALL the senses (vision. touch, smell etc) of a common object (colour, sound etc), this app uses a very simple “encode.decode.encode.decode ( http://link1-0.7ba.info/out.php?url=https://gipannase.weebly.com

  6add127376 morwonn

  Reply
 34. kalhara

  In addition to this, the program also performs a file format analysis to determine the file type. However, this feature is primarily intended to recover infected documents, photo libraries, images and other similar files.
  Restores your files to a known format, and you can also use it to restore files to a previous point in time.
  Fully operational and easy to use
  Decrypter for KeyBTC utilizes a wizard interface to perform the file format analysis and check for the presence of encryption. https://rofimormi.weebly.com

  6add127376 kalhara

  Reply
 35. ermtaki

  You can see this visually on the left side, near Chroma Key in the Channel menu.
  It even applies the alpa channel on a grayscale image. Or specify a higher bitmask.
  The beta version can be downloaded here. I tested this plugin on a 400×400 photo (iPhoto, 10×10 pixels), it estimated the alpha channel correctly and produced this photo.

  Another option is to open a copy of your image and change the values until they approximate the https://tisdinetti.weebly.com

  6add127376 ermtaki

  Reply
 36. selwale

  Hickson Graduates Two As PhD

  Research sheds light on networked invasions in insects

  May 18, 2006

  Graduates from University of Maryland-College Park’s Department of Sociology began their journey to graduate school in October with a taste of research. In April, PhD candidates Ian Hickson and Jennifer Thompson began a study under the direction of Dr. Dennis Ambach about the ability of Atlantic Coast tiger salamanders to successfully relocate to their predators’ preferred http://somewh.a.t.dfqw@www.newsdiffs.org/article-history/www.findabeautyschool.com/map.aspx?url=https://nrewustende.weebly.com

  6add127376 selwale

  Reply
 37. winigita

  The interface is beautifully designed and easy to control, despite the absolute complexity of building a model. Last but not least, the amount of aircraft designs offered is impressive, which definitely enables you to choose the perfect plane for your needs.

  You might not have access to a 3D printer when you start using the dive computer, or you might have used up all the filament but still want to use your invention. The inspiration is still there but now you need to send a design to the printer https://kbustivena.weebly.com

  6add127376 winigita

  Reply
 38. rawreig

  all required to complete the installation.
  Generate expansion and revision reports by selecting all components and modify your layout; export as DWG or CNC.
  Modify the floor plan geometry with the guide. You can add different types of doors, windows, features and customize to create your own layout.

  See also
  List of vector graphics editors
  Autocad

  References

  External links
  Official Site
  Review

  Category:Computer-aided design software https://dharbidowntu.weebly.com

  6add127376 rawreig

  Reply
 39. chridarr

  Get new Gmail Yahoo! account at the same time when you sign up or upgrade account to a new billing plan (it’s available for 8 GB users only). It can be done in just a few clicks, while you’ll get a verified Gmail Yahoo! site exactly at your mailbox.
  Follow the steps below to get started!

  3. Now add the newly purchased Yahoo! ID at the Gmail signup page.

  4. You can also sign up for the first two http://cse.google.com.cy/url?sa=i&url=https://suiputtiera.weebly.com

  6add127376 chridarr

  Reply
 40. İptv deneme

  İptv deneme paketleri sayesinde kısa süreliğine de olsa şifreli maçları şifresiz izlemeniz istediğiniz filmi, kanalları izlemeniz oldukça mümkün bir durum olarak karşınıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra iptv deneme paketleri kullanmak kesinlikle suç değildir. Fakat eğer yasa dışı olarak kullanmayı tercih ederseniz o zaman çok büyük cezai yaptırımlara yakalanmış olursunuz. Bunun dışında İPTV üzerinde üye olmanız gerekmektedir. Eğer üye olmazsanız ne yazık ki sisteme giriş yapmanız İPTV tarafından engellenmiş ya da kısıtlanmış olur. Bunun yanı sıra iptv deneme paketleri genellikle kısa süreli deneme paketleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer denediniz ve memnun kalmadıysanız üye olmayabilirsiniz. Bunun yetkisi tamamen size kalmış bir durum olarak kabul edilir.

  Reply
 41. Siap46

  Greetings! Very helpful advice in this particular post! It’s the little changes that make the
  largest changes. Many thanks for sharing!

  Reply
 42. Tecteem

  Hey there, I think your site might be having browser compatibility
  issues. When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, amazing blog!

  Reply
 43. izle

  it was very descriptive and i found it very successful.

  Reply
 44. 1xbet mobil

  Thank you very much for providing this instructive service to us, a really well-explained article.

  Reply
 45. izle

  You touched on such a subject and I am very grateful to you for explaining it. It was perfect in my explanation.

  Reply
 46. private detective in Madrid

  Howdy! I understand this is somewhat off-topic however I had to ask.
  Does building a well-established blog such as yours take a
  massive amount work? I am brand new to operating a blog but
  I do write in my journal everyday. I’d like to start a blog so I can share my own experience and views online.
  Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for brand new aspiring blog owners.
  Appreciate it!

  Reply
 47. full film izle

  I like your blog very much, you provide good information, you share useful articles with people, thank you

  Reply
 48. Luxury Real Estate İn İstanbul

  Istanbul hosts millions of local and foreign tourists every year. While foreign national guests coming to Turkey are fascinated with every part of this country, they have another interest in Istanbul. This is why being a property owner in Istanbul is so special. Recent architecture also helps a lot. There are many flats and residence options in Istanbul, which are now truly architectural masterpieces. Most of these residences attract the attention of foreign citizens. They want to complete their desire to live in Istanbul by taking a look at these residences. Owning a property is related to one’s budget. Those who wish can own housing at much more reasonable prices, while those who wish can evaluate the options of luxury real estate in istanbul . Whatever choice is made, the main goal is to lead a peaceful and comfortable life. That’s why you can take a look at the houses sold in Istanbul and start a new life for yourself. Those who do not think about Istanbul can also buy a much quieter residence in other parts of Turkey. This is all about preference. There is a price range that can accommodate everyone who fits every budget. Houses built in Turkey now offer such a comfortable life to their residents that most of the time, you may not even want to leave the place where you live. If you are in search of luxury real estate in Istanbul, you can find many residences that catch your attention.

  Reply
 49. Brit köpek maması

  Köpek maması seçmek çok meşakkatli bir iştir. Çünkü köpekten köpeğe ihtiyaç duyulan bir çok şey değişti için dikkat etmemiz gereken bir çok husus da bulunuyor. Bu hususlara dikkat ederek ve köpeği tanıyarak uygun mama seçimini uzmanlardan da yardım alarak rahatlıkla yapabilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken hususlar ilk olarak köpek mamasında bulunan et oranıdır. Köpek mamasında bulunan et oranının yüksek olması dikkat edilmesi gereken bir husustur.Et oranının azami olarak 0 civarlarında olması gerekmektedir. Mümkünse tahılsız olan mamaların tercih edilmesi tavsiye edilmektedir çünkü tahıl barındıran mamaların glisemik indeks oranı yüksek olmaktadır. İçerisinde yüksek oranda mısır ve pirinç hammaddelerini barındırdığından dolayı bu oran yüksektir. Tahıl yerine meyve ya da sebze takviyeli olan köpek mamaları seçilebilir. Aynı zamanda hayvansal ürünler ve türevlerini de kesinlikle barındırmaması gerekmektedir. Hem protein olanı oldukça yüksek tutmaya dikkat edilmelidir. Aynı zamanda gluten glisemik indeksi yüksek olduğundan dolayı köpekler için zararlıdır. Bu yüzden glutensiz ürünleri tercih etmek gerekmektedir. Aynı zamanda köpeğin yaşına, cinsine, kısır olmasına, o aktif olup olmadığına göre de doğrum ama tercihi değişebilir. Soya barındıran ürünlerden kesinlikle uzak durulmalıdır çünkü minerallerin emilimine engel olmaktadır. Aynı zamanda soyalı ürünler bir çok ölümcül hastalığa da neden olmaktadır. Bu yüzden kesinlikle soyalı ürünlerden uzak durulmalı. B1, A, D vitamin ve mineral takviyelerini de düzenli aralıklarla uzman hekimler tarafından kontrol ettirmelisiniz. Tüm bunları uzman veteriner hekimler tarafından belirledikten sonra Mamacı Teyze pet shoplarında bulunan brit köpek maması çeşidine de göz atabilirsiniz. Mamacı Teyze pet shoplarındaki özellikle fırsat ürünleri olmak üzere tüm ürünlerdeki kar marjı düşüktür. Bu yüzden daha fazla kaliteli ürün elde edebilirsiniz.

  Reply
 50. 720p

  I’m amazed how such a good blogger can go under notice. I look forward to your success bro.

  Reply
 51. full film izle

  Thank you for the great information and news. I like your blog very much, I added it to my follow list.

  Reply
 52. hd

  Thank you for the great information and news. I like your blog very much, I added it to my follow list.

  Reply
 53. 1080p

  I am honored and appreciated for your valuable information. Your articles are very nice.

  Reply
 54. film

  I am honored and appreciated for your valuable information. Your articles are very nice.

  Reply
 55. erotik

  I am honored and appreciated for your valuable information. Your articles are very nice.

  Reply
 56. hd

  I am honored and appreciated for your valuable information. Your articles are very nice.

  Reply
 57. 1080p

  I’m glad I saw your page, it’s very informative, you’re really great, please continue like this.

  Reply
 58. https://dagathomo123.com/

  I’m very pleased to find this great site. I wanted to thank
  you for your time for this particularly wonderful read!! I definitely savored every part of it and
  I have you bookmarked to check out new stuff in your web site.

  Reply
 59. kacaqq

  I think that what you said made a lot of sense. But, think on this, suppose you were to create a
  killer title? I mean, I don’t wish to tell you how to run your blog,
  but what if you added a headline to maybe grab people’s attention? I mean بیانیه ی شورای هماهنگی
  ، 12 آبان ماه 1399 – پایگاه رسمی اطلاع رسانی شورای هماهنگی
  تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران is a little boring.
  You ought to look at Yahoo’s home page and watch how they create news headlines to grab people to click.
  You might try adding a video or a picture or two to grab readers interested about what you’ve got to say.
  Just my opinion, it could make your posts a little livelier.

  Reply
 60. turkce

  I’m glad I saw your page, it’s very informative, you’re really great, please continue like this.

  Reply
 61. izle

  I’m glad I saw your page, it’s very informative, you’re really great, please continue like this.

  Reply
 62. 1080p

  I like your website very much. It has a very nice design. You put a lot of effort into your visitor. very successful good blogs in your article

  Reply
 63. Rei.capitalone.com

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

  Reply
 64. 2 sport

  Thank you for the good writeup. It in fact was
  a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you!
  By the way, how could we communicate?

  Reply
 65. 4k

  I am honored and appreciated for your valuable information. Your articles are very nice.

  Reply
 66. full film izle

  I like your website very much, the explanations are very clear and simple, I wish your page to improve, goodbye, love and respect.

  Reply
 67. yabanci

  I’m glad I saw your page, it’s very informative, you’re really great, please continue like this.

  Reply
 68. bilim kurgu

  I like your website very much, the explanations are very clear and simple, I wish your page to improve, goodbye, love and respect.

  Reply
 69. 1080p

  I am honored and appreciated for your valuable information. Your articles are very nice.

  Reply
 70. yeni film izle

  I’m glad I saw your page, it’s very informative, you’re really great, please continue like this.

  Reply
 71. izle

  I like your website very much, the explanations are very clear and simple, I wish your page to improve, goodbye, love and respect.

  Reply
 72. novedades

  Awesome website you have here but I was wanting to know if you
  knew of any forums that cover the same topics discussed here?

  I’d really love to be a part of online community where I can get
  advice from other knowledgeable individuals that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Many thanks!

  Reply
 73. sbobet

  Its like you read my mind! You seem to know a lot
  about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do
  with some pics to drive the message home a bit, but other than that,
  this is fantastic blog. An excellent read. I will definitely be back.

  Reply
 74. bilgi

  bilgi</a erişimleri, son zamanlarda teknolojinin gelişimi ile beraber, bazı zamanlar içerisinde de oldukça zor bir hal alabilmektedir. Bu gibi durumlarda ise asıl olarak bilgi kavramının ne olduğunu iyi bir şekilde kavramak gerekmektedir. İnsanlığın ilk zamanlarından beri, bilgiye erişim için oldukça fazla çaba gösterilmekte olduğunu söyleyebiliriz. Ancak günümüzde ise bilimin en iyi öğrenilme yollarından birisi deneyim yolu olduğu bir yandan, zor ve de tehlikeli olması da ayrı bir durumdur. Günümüz koşullarında ise bilgiye ulaşmak oldukça kolay bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak insanlar için bu durum yeterince sağlıklı bir işlem olmamaktadır. Bilgiye erişim, insanların daha ileriye girmesine katkı sağlamada önemi oldukça büyüktür. Bugün artık insanlar, bilgiye erişim için internet kullanımını sağlamaktadır. Ancak bu internetten oluşturulan bilgilerin ne denli doğru olup olmadığı tartışılmaktadır. Bu nedenle elde edilen bilgilerin en iyi şekilde doğruluğunun araştırılması da önemli bir husustur. Siz de doğru bilgiye erişimin en iyi şekilde öğrenilmesini isterseniz, web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

  Reply
 75. leer mas

  I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering
  the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot
  often inside case you shield this hike.

  Reply
 76. empresa

  Can I simply say what a comfort to uncover an individual who
  really understands what they’re discussing online. You definitely realize how to bring an issue to light
  and make it important. More and more people need to look at this and understand this side of your story.
  It’s surprising you aren’t more popular given that you certainly possess the gift.

  Reply
 77. informacion

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each
  time a comment is added I get four emails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?
  Thanks!

  Reply
 78. best cryptocurrency to invest 2021

  Excellent web site. Plenty of helpful information here. I¦m sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious. And of course, thank you for your effort!

  Reply
 79. best haircuts for young black males

  Maar gemiddeld groeit elk afzonderlijk haartje zo’n 0.35 millimeter per dag.
  Dit staat gelijk aan ongeveer 1 centimeter per maand:
  best een goede prestatie! Verder zijn er nog wat feitjes die je moet weten. Hoe snel groeit haar na knippen? Het
  maakt dus niet uit of je ze knipt of niet, je haar zal er niet
  sneller door groeien.

  Reply
 80. A Reliable Source

  Heya! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the excellent work!

  Reply
 81. zmozero teriloren

  Howdy! I just wish to give a huge thumbs up for the great data you might have right here on this post. I will be coming again to your weblog for more soon.

  Reply
 82. slotsite

  From some point on, I am preparing to build my site while browsing various sites. It is now somewhat completed. If you are interested, please come to play with slotsite !!

  Reply
 83. Hair care

  whoah this weblog is wonderful i like studying your posts.
  Keep up the great work! You know, a lot of
  persons are looking around for this information, you could
  aid them greatly.

  Reply
 84. casinosite

  The assignment submission period was over and I was nervous, casinosite and I am very happy to see your post just in time and it was a great help. Thank you ! Leave your blog address below. Please visit me anytime.

  Reply
 85. zelda master sword replcia 3d print

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between usability and
  appearance. I must say that you’ve done a fantastic job
  with this. In addition, the blog loads super fast for me on Internet explorer.
  Outstanding Blog!

  Reply
 86. dicyclomine 10 mg prix en Belgique

  Hello There. I found your weblog the usage of msn. That is a very
  smartly written article. I will be sure to bookmark it and come back to read extra of your useful info.
  Thank you for the post. I’ll certainly comeback.

  Reply
 87. intagra sin efectos indeseables en Quito

  you are truly a excellent webmaster. The website loading speed is amazing.
  It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece.
  you have done a fantastic activity on this matter!

  Reply
 88. arquivo digital

  It is evident that considerable effort has gone into providing such an enriching place on the web. Congratulations on creating a site that is truly a reference!”

  Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *