بیانیه کانون صنفی معلمان خوزستان در خصوص تبعیض علیه معلمان مهرآفرین

اینکه بعد از ۱۳ سال وعده های دروغ و توخالی در خصوص رتبه بندی معلمان مبلغی را بصورت نیم بند و علی الحساب برای معلمان واریز کردند و دسته ای دیگر را بر خلاف قانون از آن بی بهره نمودند تبعیضی ناروا و ظلمی آشکار می باشد .

کانون صنفی معلمان که متعلق به همه معلمان می باشد به هیچ عنوان این ظلم آشکار را بر نمی‌تابد و در ابتدا از نمایندگان و مسئولین میخواهد که اشتباه صورت گرفته را اصلاح و حق ضایع شده آنها را به سرعت پرداخت کنند تا در آغاز سال تحصیلی با روحیه و بدون دغدغه به امر آموزش فرزندان ایران زمین بپردازند.

کانون صنفی معلمان خوزستان, ضمن محکوم کردن این اقدام نابخردانه در حق معلمان مهر آفرین و عدم تبدیل وضعیت آنان با داشتن سابقه زیاد و اجحاف صورت گرفته علیه آنها، از همه ظرفیت های خود جهت احقاق حقوق آنها استفاده خواهد کرد .
ایجاد تفرقه و دو دستگی و تمایز بین شاغلان یک صنف صدمات جبران ناپذیری به سیستم آموزش وارد خواهد کرد که تبعات آن دامنگیر کل نظام تعلیم و تربیت و نسل های آینده خواهد بود.

کانون صنفی معلمان استان خوزستان

پانزدهم شهریور۱۴۰۰

2 thoughts on “بیانیه کانون صنفی معلمان خوزستان در خصوص تبعیض علیه معلمان مهرآفرین

  1. baccaratsite

    It’s too bad to check your article late. I wonder what it would be if we met a little faster. I want to exchange a little more, but please visit my site baccaratsite and leave a message!!

    Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.