بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت سیزدهم مهر، روز جهانی معلم

 

به نام خداوند جان و خرد

بر اساس تحلیل یونسکو، در پایان یک فرآیند آموزشی موفق و اثرگذار، دانش آموز باید به چهار ویژگی رفتاری پایدار، آراسته شده باشد:
نیاز به همواره آموختن
توانایی به کارگیری آموخته ها
زندگی کردن و اجتماعی زیستن.
پس برنامه های آموزشی باید به گونه ای طراحی گردد که «حال» دانش آموزان مانند سفته ای برای آینده مبهم یا ساختن انسان های قالبی به گروگان گرفته نشود، تا هویت ها و قابلیت های یکایک افراد، امکان شکوفایی پیداکنند و مهارت های مشارکت، شکیبایی، مسئولیت اجتماعی، رواداری و احترام به قواعد زندگی جمعی در شخصیت آنها به خصیصه های رفتاری بدل شوند.

اگر سازه اندیشگانی آموزش و پرورش در بستر نگرشی جهان شمول و تحلیلی انسان محور، بنا نشده و از انگاره های سیاسی و قدرت طلبانه، مصون نباشد، فرآورده های آن، انسان هایی هنجارستیز و غیر مدنی خواهدبود که انتقاد را با اندیشه انتقام و تحلیل منافع محور، تشویش اذهان عمومی و ضدیت با منافع ملی، تعبیر می کند؛ معلم اندیشه ساز را به بند انحصار می کشد و تربیت را به سمت تاریکزار تبعید سوق می دهد.

سال های بسیار است که آموزش و پرورش در گلوگاه چرک آلود سیاست و گذرگاه انتفاعی سهام خواهی گیر کرده است و دستاوردی جز تولید تفکر تنازع برای بقا ندارد. دراین سیر سیاه سیاست زده، معلمان به جای آنکه پیشاهنگان مدنیت و توسعه خواهی و کنترلگران بحران های اجتماعی باشند، خود در باتلاقی از بحران های مالی، شغلی، امنیتی و بی مهارتی دست و پا می زنند. به طورکلی، روند آموزش و چرخه پرورش در این نهاد قربانی مانند کارکرد کارخانه معیوبی طراحی شده تا دریک قالب مشخص و غیرمنعطف، دائما خشت بزند.

درگرماگرم شیوع بیماری کرونا، درماندگی آموزش و پرورش در مواجهه خلاقانه و اثرگذار با بحران های گوناگون، بیش از پیش نمایان شده است. درحالیکه اکثریت معلمان به دلیل خلأ آموزش های اصولی و دانش محور، ازتخلق به مهارت های مدرن، محروم و از ابتدایی ترین امکانات تکنیکال بی بهره هستند، یا مجبور به فعالیت فرمایشی درکلاس هایی می شوند که به دلیل فقدان زیرساخت های بهداشتی، تولیدی مرگ هستند و یا در اوج محرومیت از دستاوردها و مهارت های دانش بنیان، به آموزش تئاترگونه در فضای مجازی واداشته می شوند تا اموزش و پرورش نیز از قافله کلاه گذاری بر سر حقیقت و تهیه آمارهای مارصفت که بر قلب دانایی و مدنیت، نیش می زنند، عقب نمانده باشد. این شرایط در حالی است که بخش بزرگی ازجامعه دانش آموزی کشور نیز ازداشتن سخت افزارهای حداقلی دراین زمینه، بی بهره و با آن کاملابیگانه اند.

بدون تردید نهادهای مدنی و تشکل های صنفی می توانند اثرگذارترین عامل در زمینه خروج آموزش و پرورش از دامنه تنگ اندیشه های سنتی و حرکت به سمت آموزش های مدرن و روزآمد باشند که متاسفانه این امکان نیز در دستگاه فکری مسئولان، میوه ممنوعه تلقی می شود؛ به گونه ای که علی رغم صراحت اصل ۲۶ قانون اساسی، مجلس و شورای نگهبان سالهاست که باتعلیق قانون فعالیت های مدنی و تبعیدحق کنشگری صنفی، عملا فرهنگیان رابرخلاف مفاداصل نهم قانون اساسی ازحق مسلم و قانونی خود، محروم و زمینه برخوردهای قهری و غیراصولی با کنشگران صنفی را فراهم نموده اند.در ژرفنای تاریک همین خلا قانونی است که تعدادی از معلمان دغدغه مند و متعهد با زنجیری ازپوسته تفسیری قوانین،گرفتار اخراج،تبعید وحبس های طولانی مدت آن هم درزندانهای غیربهداشتی شده اند و حتی از مرخصی های متعارفی که جانیان و اختلاسگران نیزازآن بهره مندند، محروم می باشند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن تبریک روز جهانی معلم به همه فرهنگیان کشور و دغدغه مندان دلسوخته این عرصه، فارغ از هرگونه تعلق سیاسی،جناحی یا وطن ستیزانه،اعلام می داردتفکر کنونی حاکم بر سیاست گذاری های آموزشی،نگرش اعورانه درتخصیص بودجه به این نهاد، دخالت نهادهای موازی درتصمیم سازی های آموزشی، پولی سازی آموزش،محتوای غیرعلمی کتب درسی ومدیریت های عقیم در تولید فراورده های اندیشگانی، هرروز بیش از پیش، کارخانه بزرگ تعلیم و تربیت را درتولید شهروندان متعهد و مسئولیت پذیر،ناتوان ترمی کند و به سمت ناباروری تربیتی سوق می دهد. بنابراین به همه دستگاه های مسئول و تصمیم ساز،هشدار می دهد که مسئولیت مدنی و قانونی تمام بحران هایی که دراثر این کج اندیشگی ها بر حال وآینده جامعه،تحمیل شده و می شود،با آنهاست.

شورای هماهنگی ازدستگاه قضایی کشور می خواهد که بارجوع به رسالت خود دراصل ۱۵۶ قانون اساسی وآزادی معلمان زندانی،بسترجامعه را برای احیای حقوق عمومی و گسترش آزادی های مشروع،مهیانماید.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران – مهرماه ۱۳۹۹

https://t.me/kashowra
کانال شورای هماهنگی

www.hamahangi.org
سایت شورای هماهنگی

412 thoughts on “بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت سیزدهم مهر، روز جهانی معلم

 1. Pingback: free sex games for android

 2. raoassociates.biz

  Dies kann ein sehr wichtig entscheidende Sache zu Look in, so viele Einzelpersonen schnell finden Sie, dass mit nur ein oder common Aktivitäten ohne Kosten ist nie wirklich angemessene und auf gerade
  über Situationen, könnte etwas sein, dass kann vielleicht FAQs eine ernsthafte mühsame Thema.

  Reply
 3. kealzla

  The Apex code can be executed using the ApexStateManager where settings are currently being shared between Eclipse and Visual Studio. Parsing is supported for:

  Select statements

  for, do/while, loop, switch, try catch, finally, debug, assign

  if, case

  commanand

  return

  Variable assignment

  In variable assignment statements code is parsed as a visual block

  Finally/Gosu finally is supported. The following rules are enforced: https://comnuzzgelu.weebly.com

  6add127376 kealzla

  Reply
 4. zachfio

  Hospital gowns to prevent seat belt violations.
  To examine the effectiveness of a hospital gown worn over clothing in preventing seat belt violations, a randomized controlled trial was carried out comparing a control group to a gown group. The target population included patients leaving MBC classes with a health care worker of the health care facility. Undergraduate students, graduate students, lay persons, patients, and members of the general public were added to assess a more general form of “re-enforcement”. A total of https://naigenpodeb.weebly.com

  6add127376 zachfio

  Reply
 5. dealemm

  Reasons for purchasing a Mac are many and varied. Some do it for the aesthetic appeal of the product while others do so because they prefer Apple’s interface over the alternatives. When you have an easy and practical reason for buying a Mac you are still left with a small subset of users who want to look at their devices without the need for external equipment. To cater to these requirements, Apple recently released the iOS 11 update for the Mac models, allowing the users of these devices to https://madanecta.weebly.com

  6add127376 dealemm

  Reply
 6. kamacait

  MIT

  The MIT Video Game Engine is a range of libraries and tools to create, develop and distribute video games targeting Game Development Kits for various systems.
  The MIT Game Engine allows you to port Unity games to new platforms and developers can natively run their assets on a variety of operating systems: Windows, macOS, iOS or Linux. While MIT’s original tools got little attention, they have only improved over the years.

  MIT Game Engine

  MIT offers a range of libraries https://www.google.sh/url?q=https://rassatitas.weebly.com

  6add127376 kamacait

  Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.