#بیانیه انجمن فرهنگیان هرسین در ارتباط با زندانی کردن معلمان سرافراز #دیواندره

#بیانیه انجمن فرهنگیان هرسین در ارتباط با زندانی کردن معلمان سرافراز #دیواندره

باز تولید خشونت منوط به در احتضار
در آوردن گفت‌وگو از جانب قدرت است.

در زمانه ی دادخواهی و فریاد بر سر
قانون ستیزان ، که معلمان بنا به هستی پرسشگرانه و قانونمدارانه خویش داعیه دار آنند، ارباب قدرت بجای پاسخ‌گویی و احترام به این هستی امنیت آفرین، از سر کین و لجاجت، امنیت و عقلانیت را به مسلخ‌ کشانده و معلمان آزاده این دیار مهر و عطوفت #هیوا_قریشی، #کاوه_محمدزاده ، #امید_شاه_محمدی و #پرویز_احسنی را به محبس کشانده تا نیم نفس برابری خواهی و قانون طلبی را با پنجه‌های بی‌تدبیری بند آورند.
که این جز بی اعتمادی و قهر ملت ثمری نخواهد داشت.

ما، همراه معلمان سراسر کشور، از سر مهر، از متولیان امر صمیمانه خواستار آنیم، قانون را پاس دارند، انسان را محترم شمارند، معلمان را ارج نهند، و هرچه سریعتر اسباب آزادی صاحبان خرد، معرفت و شرافت را فراهم آورند.
باشد که مشروعیت خویش را در جامعه و نزد معلمان ایران باز یابید.

#انجمن_فرهنگیان_هرسین

 

5 thoughts on “#بیانیه انجمن فرهنگیان هرسین در ارتباط با زندانی کردن معلمان سرافراز #دیواندره

  1. baccaratsite

    From some point on, I am preparing to build my site while browsing various sites. It is now somewhat completed. If you are interested, please come to play with baccaratsite !!

    Reply
  2. Pingback: my website

  3. Pingback: รับทำบาร์โค้ด

  4. Pingback: จำหน่ายอะไหล่อุตสาหกรรม

  5. Pingback: burnout

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *