#بیانیه‌ی انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه، در حمایت از تجمع ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۱

به نام خداوند جان و خرد

مطالبه گران و پیشکسوتان ارجمند به استحضار می‌رساند، با توجه به تلنبار و بایگانی شدن مطالبات برحق و قانونی فراوان اقشار مختلف جامعه و بویژه مطالبات پیشکسوتان از جمله:
منزلت اجتماعی، افزایش حقوق متناسب با تورّم موجود، همسان‌سازی دائمی حقوق بازنشستگان، بیمه‌ی کارآمد و …..
که متأسفانه فراموش شدن این اقشار توسط سازمانهای مسئول و از طرفی افزایش نامتناسب ۱۰ درصدی با تورم چندین برابری، معادله‌ای غیر منطقی و ظالمانه برای حقوق‌بگیران کشور بخصوص بازنشستگان رقم زده است که هم‌اکنون با این اوضاع گرانی و هرج و مرج اقتصادی قابل قبول و قابل تحمل نمی‌باشد.

لذا انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه ضمن حمایت و شرکت در تجمع و حضورمیدانی
۱۴ تیر ماه ۱۴۰۱،
ساعت ۱۰ صبح
از تمامی کنشگران و مطالبه گران بویژه پیشکسوتان ستمدیده، درخواست می کند که مسئولانه و مجدّانه با حضور حداکثری خود در مکان‌های مشخص شده، خواسته های قانونی خود را فریاد زده و یکبار دیگر پیگیری مطالبات قانونی را از مسئولین درخواست نمایند.

#انجمن_صنفی_فرهنگیان_شاغل_و_بازشسته_کرمانشاه
۱۳ تیرماه ۱۴۰۱

7 thoughts on “#بیانیه‌ی انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه، در حمایت از تجمع ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۱

 1. baccaratcommunity

  I was looking for another article by chance and found your article baccaratcommunity I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once.

  Reply
 2. Pingback: führerschein kaufen legal

 3. Pingback: sahabatqq

 4. Pingback: สมัคร LSM99

 5. Pingback: check this

 6. Pingback: 789 club

 7. Pingback: big 666 สล็อต

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *