برای کاک #مسعود_نیکخواه سکوت کاک ما شکستنی نخواهد بود 🖊 امراله نصرالهی

وقتی سکوت سرشار از وقار تو بازجو را از نا انداخت، در پس بانگ و آشوب و هزازش، به یاد تأملات کوهستانی اورامان و کردستان افتادم با تاریخ سرد و استخوان سوزش. مسعود میراث دار متانت مردان مبارزی است که تا دم مرگ هم به گفت و گو و حل مسئله ی کرد از راه دیالوگ و دیپلماسی باور داشتند. می دانم او پشت به بازجو و رو به صفحات سترگ تاریخ کنشگران بزرگ، پوزخند تلخ کردستان و گریلاهای اش را فرایاد می آورد و با ذخیره ی این باور بازجو را از پا می انداخت. کسی که به کردستان سفر کرده باشد می داند کلوخ صحرا و سنگ صخره ها هم آنجا با بانگ بلند برابری و آزادی مأنوس اند. کاک باوقار ما نه بی تاریخ است، نه بی ریشه. آنجا خون هزار دلاور به خاک افتاده است و سرخ ها در برف ها بر قله ها نقشبند تن آن دیار را پاسبانی می کنند. رفیق کنشگر ما را بی گمان پیوندی است با سرخ ها در برف ها. و شما ای تاریکخانه ها به بازجویان هرزه درای تان بگویید کاک ما کلمات سوگند و پیمانش بر لبان و جانش از پایبست خون هزار دلاور حکایت می کند. در دل چون اویی هزارانی چون تو خار و خسی بیش نیستند. پای از گرده های او بردار، سکوت کاک مسعود ما شکستنی نیست. او شرمسار تاریخ خویش نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *