برای #محمد_تقی_فلاحی سکوت او، معنای اوست 🖊 امراله نصرالهی

فلاحی مرد سکوت و متانت بود. با همین سکوت کنشگری می کرد.
اراده ی نایابش دره ی نادره ی این روزگاران است.
می دانیم اراده ی او معطوف به قدرت جمع بود.
رفتارهای مدنی ذاتی نهاد و سرشت اش شده بود.
و این از تبسم های تساهل گونش هویداست. حتم دارم فلاحی در مدت ایام حصرش زندانبانش را که هیچ، خدا را هم با صبوری و سکوتش شرمگین نموده است.
از سکوتش می آموزیم.
سکوت او، معنای اوست و معنای او، سکوت او.

7 thoughts on “برای #محمد_تقی_فلاحی سکوت او، معنای اوست 🖊 امراله نصرالهی

  1. Pingback: buying magic mushrooms in oregon​

  2. Pingback: ป้ายกรุงเทพ

  3. Pingback: super kaya slot

  4. Pingback: official source

  5. Pingback: สีทนไฟ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *