از درس-خانه به حبس-خانه/ از حبس-خانه به درس-خانه برای #محمد_حبیبی 🖊امراله نصرالهی

روزی که از درس-خانه به حبس-خانه می بردندش، هیچ کس نمی دانست او تا چه مقدار، مقاومت را به خویشتن آموخته است. خودآموزی که تئوری او چندان از عالم کتاب مایه نمی گیرد اما چشمان باز و گوش هشیاری دارد. و این تنها از کنشگری برمی آید که ذهنی پاکیزه داشته باشد. حبیبی البته در ساحت کنشگری کمی رندی را هم بکار می گیرد تا حواسش باشد که پیرامونش چه می گذرد. رفتار سازمانی را به درستی رعایت می کند. حد هر رفتار صنفی از خود را به نیکی می شناسد. در نقد صریح و بی تعارف است. او را حامل پرحمیت کنش ها، خبرها و سرگذشت فعالان می دانم، و می دانم که این بار هم از حبس-خانه فاتحانه به درس-خانه بازمی گردد. خوشا درس-خانه ای که چون اویی در او ساکن باشد.

6 thoughts on “از درس-خانه به حبس-خانه/ از حبس-خانه به درس-خانه برای #محمد_حبیبی 🖊امراله نصرالهی

  1. casinosite

    I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I’ll come back often after bookmarking! casinosite

    Reply
  2. Pingback: ข่าวกีฬา

  3. Pingback: bonanza178

  4. Pingback: ufaeasy888 ศูนย์รวมการเดิมพันที่ครบวงจร

  5. Pingback: โถส้วม

  6. Pingback: lasik

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *